Thành viên đăng nhậpDanh mục tài liệu

Chi tiết cho Biểu mẫu Thống kê tiết (giờ) giảng hằng tháng

Thuộc tínhGiá trị
Tên:Biểu mẫu Thống kê tiết (giờ) giảng hằng tháng
Mô tả:Trong vòng 5 ngày đầu của tháng GV phải gửi Thống kê tiết giảng tháng trước về Phòng Đào tạo
Tên file:Bieu-mau-Thong-ke-tiet-giang-hang-thang.xls
Kích thước: Rỗng
Kiểu:xls (Kiểu định dạng: application/vnd.ms-excel)
Tạo:admin
Tạo vào: 14/02/2014 14:11
Người xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Đã xem:2726 Đã xem
Cập nhật lần cuối vào: 14/02/2014 14:11
Trang chủ: