Trang chủ Tin tức Thông báo trường LỊCH NGHỈ GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2012-2013

LỊCH NGHỈ GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2012-2013

LỊCH NGHỈ GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 10/17/2012 1:24:58 PM

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:      /TB-CT&CTHSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày    tháng 10  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ giữa học kỳ I - Năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ I - Năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối tượng nghỉ:

Tất cả HSSV đang theo học các bậc đào tạo T11, N11, T12, N12, C10, C11, C12 tại trường.

2. Thời gian:

a. Thời gian nghỉ: Từ ngày 28/10/2012 (Chủ nhật) đến hết ngày 04/11/2012.

b. Thời gian đi học lại: Ngày 05/11/2012 (Thứ 2) tất cả HSSV đi học theo thời khóa biểu. HSSV theo dõi thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.phuongdongqn.vn

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ giữa học kỳ I - Năm học 2012-2013, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các phòng, ban, khoa,TT,GVCN,các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT, CT&CTHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Văn Hùng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING