Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản năm thứ 10, trong đó có thỏa thuận về di chuyển thể nhân đưa điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

 

Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản năm thứ 10, trong đó có thỏa thuận về di chuyển thể nhân đưa điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

2022.04.11-dieu-duong

Phó Cục trưởng - Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Phạm Viết Hương cho biết, năm nay là năm thứ 10 chúng ta triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản trong đó có thỏa thuận về di chuyển thể nhân đưa điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản tuyển chọn tổng số 1.849 ứng viên đưa vào đào tạo, trong số đó, có 1.543 ứng viên đã xuất cảnh đi Nhật Bản. Tính đến năm 2021, số ứng viên Việt Nam tham gia khóa đào tạo đã tham gia thi đỗ kì thi quốc gia Nhật Bản đạt tỷ lệ 90.8%, cao nhất trong 3 quốc gia đưa điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản.Từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai trong thời gian qua, năm 2021, hai bên Việt Nam- Nhật Bản đã thống nhất tiếp tục tuyển chọn ứng viên khóa 10 để đưa vào đào tạo tiếng Nhật.

Ông Phạm Viết Hương đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan Nhật Bản trong công tác tổ chức tuyển chọn, mặc dù năm nay dịch bệnh Covid 19, nhưng các em ứng viên dự kiến được tuyển chọn hàng năm vẫn đạt chỉ tiêu và chất lượng mong muốn. Điều này chứng tỏ chương trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này phù hợp với nguyện vọng của người lao động Việt Nam cũng như với nhu cầu của các cơ sở tiếp nhận Nhật Bản.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội