Ngành Luật

TÊN NGÀNH: LUẬT

MÃ NGÀNH: 7380101

Website: https://cpd.edu.vn/

Tư vấn, giải đáp thắc mắc tại đây

Ngành Luật là một ngành đào tạo quan trọng nhằm thực hiện sứ mạng “Mở cơ hội học tập cho mọi người” . Trong nhiều năm qua, ngành Luật là một ngành được rất nhiều sinh viên lựa chọn.

Chương trình đào tạo ngành Luật bao gồm 131 tín chỉ (không kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất) với thời gian đào tạo tối thiểu 3 năm, được xây dựng với các học phần bắt buộc và tự chọn hữu ích, thiết thực thuộc các khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. Cử nhân ngành Luật sẽ được trang bị các nền tảng lý thuyết về luật; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tự cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực luật học chung; có năng lực ứng dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn tại Việt Nam. Các học phần được triển khai theo các cách thức đa dạng, kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình, thực hành diễn án, tham dự phiên tòa, thực tập, thực hành và các hoạt động ngoại khóa khác nhằm phát triển các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với mục tiêu cụ thể đã đặt ra của chương trình đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật của Khoa Luật có các kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt các công việc sau:

– Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật kinh tế và các lĩnh vực pháp luật khác tại các công ty luật, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại, trung tâm hòa giải, trung tâm trọng tài thương mại; thực hiện pháp luật với vai trò là cố vấn pháp lý, chuyên viên pháp chế của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp…

– Tham gia giải quyết các vụ án, các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo trong các lĩnh vực khác nhau như hình sự, dân sự, hành chính, đất đai, môi trường, lao động, hôn nhân và gia đình,…

– Giảng dạy, nghiên cứu pháp luật tại các cơ sở đào tạo luật; tham gia giảng dạy môn Pháp luật đại cương và một số môn học khác thuộc lĩnh vực pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; tham gia nghiên cứu khoa học với tư cách là nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu pháp luật khác.

Sinh viên Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật được tiếp tục theo học các khóa học đào tạo các chức danh tư pháp (thẩm phán, luật sư, công chứng viên, hòa giải viên thương mại, thừa phát lại, đấu giá viên,…), được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

📘 Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0968.433.633 – 0913.247.365
🔰 Website: https://cpd.edu.vn
🔰 Facebook: https://fb.com/phuongdongquangnam
🔰 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.