Kỷ niệm 20 Năm thành lập Trường Cao đẳng Phương Đông
(20/11/2003 – 20/11/2023)

Tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Cao đẳng Phương Đông – Quảng Nam và để xây dựng mối liên hệ gắn kết giữa Trường Cao đẳng Phương Đông với cựu sinh viên của Nhà trường, Trường Cao đẳng Phương Đông xây đựng biểu mẫu để thu thập các thông tin cũng như đầu mối liên hệ của các hội khóa, các lớp, các nhóm là cựu sinh viên của Trường. Vậy xin các Thầy/Cô/Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin theo mẫu sau. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: thầy Nguyễn Văn Hiến, Phòng Hành chính, điện thoại: 0932 410 022, email: hienpv@cpd.edu.vn