TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

📘 Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0968.433.633 – 0913.247.365
🔰 Website: https://cpd.edu.vn
🔰 Facebook: https://fb.com/cpd.edu.vn
🔰 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Trường Cao đẳng Phương Đông là một cơ sở giáo dục đa ngành, hướng tới gắn đào tạo với thực hành, thực tập và làm việc. Nhà trường đảm bảo cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng tốt nhất, mặt khác đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, am hiểu chính trị, có tác phong công nghiệp, kỹ năng ứng xử … cho thị trường lao động.

Nhà trường xây dựng môi trường văn hoá giáo dục hiện đại với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, đoàn kết nhất trí, trân trọng các giá trị đạo đức, cổ vũ cho tư duy sáng tạo, giúp HSSV phát huy năng lực cá nhân để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Sứ mệnh
Trường Cao đẳng Phương Đông là trường Cao đẳng uy tín nơi đại diện cho niềm tin gửi gắm con em của đông đảo nhân dân các tỉnh nghèo thuộc Miền Trung – Tây Nguyên để được đào tạo bằng sự tận tụỵ để cung ứng cho xã hội nguồn lao động có chuyên môn vững vàng, gắn liền thực tiễn và đủ năng lực hội nhập quốc tế.
Nhà trường xây dựng môi trường văn hoá giáo dục hiện đại với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, đoàn kết nhất trí, trân trọng các giá trị đạo đức, cổ vũ cho tư duy sáng tạo, giúp HSSV phát huy năng lực cá nhân để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội.
 
2. Tầm nhìn
Trường Cao đẳng Phương Đông trong tương lai là một trường đào tạo bách khoa đa cấp độ, một trung tâm đào tạo có chất lượng và uy tín, có trách nhiệm xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng và được đào tạo đúng hướng, mang lại những giá trị mới thật sự hữu ích, bền vững và thiết thực cho bản thân người lao động, vì cộng đồng và xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa các giá trị căn bản của người lao động Việt Nam. Là bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Là nơi đặt niềm tin của nhân dân, ấp ủ và mài dũa tinh hoa cho đất nước. Là địa điểm đào tạo nhân tài cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
 
3. Giá trị cốt lõi
Nhà trường nỗ lực để xây dựng môi trường thân thiện, yêu thương tôn trọng từng cá nhân nhằm phát huy cao độ năng lực sáng tạo, niềm đam mê học tập và tài năng tiềm ẩn của mỗi con người. Tạo phương tiện và động lực cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững nguồn tài nguyên con người vô cùng phong phú và quí giá cho xã hội tương lai.
Nhà trường trân trọng tinh thần hiếu học vượt khó, cần mẫn trau dồi rèn luyện để tích luỹ tri thức, vươn tới tương lai, hội nhập phát triển, toả sáng toàn cầu, tạo nên thịnh vượng.
Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện kích thích, động viên để mọi HSSV tận dụng và phát triển tối đa các nguồn lực nhằm học tập tốt đi đôi với trau dồi đạo đức và rèn luyện nhân cách, học đi đôi với thực hành, tham gia tối đa vào các hoạt động thực tiễn của xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước, thể hiện tốt trách nhiệm công dân của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.