CÁC NGÀNH TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO

1. Giáo dục tiểu học

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Quy Nhơn cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:-Có bằng Trung cấp, cao đẳng sư phạm tiểu học.- Có bằng cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm các ngành khác.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
2. Giáo dục mầm non

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Quy Nhơn cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:-Có bằng Trung cấp, cao đẳng sư phạm mầm non.- Có bằng cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm các ngành khác.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
3. Sư phạm tiếng Anh

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Quy Nhơn cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
4. Y tế công cộng

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng
+ Trường Đại học Quy Nhơn cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
5. Quản trị kinh doanh

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Trà Vinh cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
6. Kế toán

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Trà Vinh cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
7. Kỹ thuật cơ điện từ

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
8. Kỹ thuật xây dựng

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
9. Công nghệ chế biến thủy sản

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo: Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH bằng thứ 2
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
10. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức đào tạo từ xa
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
11. Ngôn ngữ Anh

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
12. Thú y

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
13. Luật

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
14. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Cần Thơ cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
15. Thông tin thư viện

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn
16. Lưu trữ học

+ Giờ học linh hoạt cho người đi làm
+ Hình thức vừa làm vừa học
+ Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh cấp bằng cấp bằng – Không ghi hình thức đào tạo trên bằng

🔰 Đối tượng xét tuyển:- Có bằng Trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

👉 Liên hệ để được tư vấn chi tiết:
🎓 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG
🏠 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
📲 Hotline/Zalo: 0913.247.365 – 0968.433.633
📧 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn
🌐 Website: http://cpd.edu.vn

Đăng ký học Đại học

Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Nhà trường sẽ chủ động liên hệ lại trong vòng 01 ngày làm việc để xác nhận và hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ.

    TẠI SAO NÊN CHỌN CPD?

    Chat Zalo