Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 01/07/2022 Trường Cao đẳng Phương Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức người lao động đã được phổ biến, quán triệt các văn bản cấp trên; nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong báo cáo tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của cả nước do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động của Trường phải chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, sự cố gắng, nỗ lực, của toàn thể viên chức, người lao động trong trường đã đảm bảo hoạt động của nhà trường không bị gián đoạn, được thực hiện đúng tiến độ. Công tác đào tạo hoàn thành nhiệm vụ theo năm học.

Thầy Huỳnh Ngọc Hợi – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Ban giám hiệu Nhà trường biểu dương và ghi nhận toàn thể cán bộ, viên chức người lao động đã có nhiều cố gắng nổ lực trong công tác, hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, sát thực, đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu khắc phục những mặt còn hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Cô Ninh Hồng Phúc – Phòng Đào tạo đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Cán bộ Phòng Ban chụp hình lưu niệm