KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã ngành: 5340302
Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT
Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS

Giới thiệu chương trình

Chương trình trung cấp kế toán doanh nghiệp trang bị cho người học những nền tảng kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế và tài chính kế toán như: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thuế, Kế toán doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp và thực hành phần mềm kế toán.

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, qua đó giúp học viên hệ thống hóa và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu nghiên cứu vận dụng vào thực tế đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của kế toán, xây dựng tác phong làm việc của người làm công tác kế toán và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn khi ra trường công tác.

Học xong Chương trình, người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp và có thể liên thông lên cao đẳng, đại học.

Kiến thức

– Vận dụng các phương pháp ghi chép, hướng dẫn và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hệ thống sổ sách kế toán;

– Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, tài chính tiền tệ, kế toán kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

– Ứng dụng được phần mềm kế toán trong việc ghi chép sổ sách kế toán báo cáo thuế;

– Thực hiện được hệ thống báo cáo kế toán;

– Xử lý được các vấn đề phát sinh trong chuyên môn độc lập, trung thực, sáng tạo và chính xác.

Kỹ năng

– Lập được chứng từ, kiểm tra phân loại, chứng từ kế toán;

– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ tổng hợp và chi tiết;

– Lập được báo cáo thuế và báo cáo tài chính;

– Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán;

– Phân tích được tính hình kinh tế tài chính doanh nghiệp.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn;

– Có trình độ năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng và yêu cầu học tập suốt đời.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp chuyên ngành đã học.