Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, Chi bộ trường Cao đẳng Phương Đông đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng.

Sáng ngày 08/03/2023, Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Uyên.

Dự buổi Lễ có đ/c Nguyễn Đại Trà – Bí thư Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông; đc/ Huỳnh Ngọc Hợi – Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Nguyễn Thanh Hiếu – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Lê Nhân Việt – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đ/c đảng viên trong chi bộ.

đ/c Nguyễn Đại Trà – Bí thư Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông đọc Quyết định kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt Chi ủy Chi bộ nhà trường, đồng chí Nguyễn Đại Trà – Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định kết nạp Đảng, căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Uyên trong thời gian thử thách 12 tháng.

đ/c Nguyễn Đại Trà – Bí thư Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Nguyễn Thị Ngọc Uyên
đ/c Nguyễn Thị Ngọc Uyên đọc lời tuyên thệ
Chi bộ Trường Cao đẳng Phương Đông