Tin học ứng dụng

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, tất cả những ngành nghề đều cần đến Công nghệ thông tin, sự phát triển về máy tính và internet càng khẳng định được vai trò quan trọng của Công nghệ thông tin đối với con người. Các ngành học về máy tính ngày càng được nhiều người chọn lựa học, đặc biệt học trung cấp Công nghệ thông tin là sự lựa chọn tối ưu cho những ai muốn tiếp cận ngành này một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Không giống như hầu hết các ngành học khác, Công nghệ thông tin cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn trong các nghề nghiệp. Một người học Công nghệ thông tin có thể làm việc trong bất kỳ ngành nào và ở bất kỳ vị trí nào. Mọi nghề nghiệp đều yêu cầu sử dụng công nghệ máy tính. Do đó, các chuyên gia về Công nghệ thông tin trở thành một trong những chuyên gia có thị trường việc làm nhiều nhất trên thế giới.

Khi học Trung cấp Công nghệ thông tin, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản là nền tảng của ngành về máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, … Vào chuyên ngành, các bạn sẽ được học các kỹ năng và kiến thức về phần mềm ứng dụng; xây dựng, cài đặt, vận hành phần cứng; đồ họa…

Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng

Mã ngành: 5480205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 18 tháng 

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Tin học ứng dụng trình độ trung cấp là nghề thực hiện phát triển ứng dụng web

(thiết kế giao diện web, xây dựng website,…); thiết kế hệ thống mạng, cấu hình môi trường mạng, cấu hình dịch vụ mạng cơ bản,…; phát triển ứng dụng phần mềm (thiết kế giao diện ứng dụng, lập trình chức năng cơ bản cho các mô đun ứng dụng, kiểm thử ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ họa vi tính; quản trị cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Tin học ứng dụng có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp

có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng máy tính (với vai trò là người vận hành, bảo trì).

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

1.2.1. Kiến thức:

– Xác định được các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;

– Liệt kê được các loại phần mềm và các thuật ngữ chuyên ngành của phần mềm;

– Trình bày được các kỹ thuật đồ họa thường dùng trong thiết kế;

– Xác định các lỗi cơ bản liên quan đến phần cứng cũng như phần mềm của hệ

thống máy tính;

– Xác định các phương án hỗ trợ khách hàng;

– Mô tả sự hoạt động của các dịch vụ mạng cơ bản;

– Lựa chọn được các dịch vụ để triển khai cho hệ thống mạng;

– Xác định yêu cầu, nội dung khi phát triển ứng dụng web, ứng dụng phần mềm;

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật,

quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.2.2. Kỹ năng:

– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

– Sử dụng được các phần mềm văn phòng thông dụng;

– Sử dụng được các thiết bị văn phòng cơ bản;

– Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ khách hàng;

– Áp dụng các phương án hỗ trợ cho từng loại khách hàng khác nhau;

– Xây dựng và triển khai được môi trường mạng máy tính trong đơn vị;

– Xây dựng được các ứng dụng web, ứng dụng phần mềm;

– Xử lý các ấn phẩm đồ họa cơ bản;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu theo tính chất, yêu cầu của dự án;

– Áp dụng được những biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài

nguyên hiệu quả;

– Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ

tình huống;

– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề; đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

1.2.3. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức

tạp trong điều kiện, bối cảnh làm việc thay đổi;

– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các

thành viên trong nhóm.

Tin học ứng dụng

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc

làm của nghề bao gồm:

– Phát triển ứng dụng web;

– Hỗ trợ khách hàng;

– Quản trị hệ thống mạng;

– Phát triển ứng dụng phần mềm;

– Thiết kế đồ họa vi tính;

– Quản trị cơ sở dữ liệu.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

– Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Tin học ứng dụng, trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

– Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề Tin học ứng dụng để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

Tin học ứng dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *