KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THÚ Y

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y luôn được biết đến với nguồn lợi tương đối lớn bởi nhu cầu và xu hướng thị trường. Tuy nhiên, mở cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật và thú y không phải ai cũng có thể làm được và bạn phải đảm bảo được những điều kiện bắt buộc để bắt đầu kinh doanh. Điều kiện đầu tiên là bạn phải có chứng chỉ sơ cấp nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y.

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
  1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:

– Đối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên

– Yêu cầu đầu vào: Người học học xong chương trình THCS trở lên

  1. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:

2.1. Mô tả về khoá học: Khóa học sơ cấp Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y cung cấp những kiến thức, kỹ năng về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thú y. Kiểm soát các tổn hại tới môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái nông nghiệp, chăn nuôi. Nâng cao nhận thức về việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững.

2.2.  Mục tiêu đào tạo: Đào tạo người học nắm vững kiến thức về cơ sở pháp lý trong bảo vệ thực vật và thú y. Nêu được các kiến thức cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật và các loài sâu, bệnh hại thường gặp ở cây trồng. Trình bày được kiến thức cơ bản về thuốc thú y và các bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm. Trình bày được các nguyên tắc kinh doanh. Vận dụng các kiến thức bảo vệ thực vật và thú y để kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y. Nhận biết và sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Phân biệt được các loài sâu, bệnh hại thường gặp trên cây trồng nông nghiệp. Nhận biết được các loại thuốc thú y và chẩn đoán được một số bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư thú y có hiệu quả. Người học có khả năng học lên trình độ cao hơn.

  1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

3.1. Kỹ năng nghề : Nhận biết và sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Phân biệt được các loài sâu, bệnh hại thường gặp trên cây trồng nông nghiệp. Nhận biết được các loại thuốc thú y và chẩn đoán được một số bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm.

3.2. Các kỹ năng cần thiết khác: Có kỹ năng giao tiếp, có tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của xã hội.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của cá nhân.

+ Tuân thủ đúng các quy định về luật và pháp lệnh trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y.

+ Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và của nhóm.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình, người học có thể tự mở được cửa hàng bán và hành nghề tại nhà, tại các cơ sở kinh doanh.

  1. Thời gian của khóa học: 03 tháng.