NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG

Chức năng của trường mầm non là nuôi và dạy trẻ. Dạy là công việc của giáo viên; còn nuôi (trong đó quan trọng nhất là ăn uống) phần lớn công việc này là nhiệm vụ của cô nuôi (Cô cấp dưỡng).

Do đó các kỹ năng cơ bản của nhân viên cấp dưỡng trong trường mầm non là vô cùng quan trọng.

Nghiệp vụ cấp dưỡng
  1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:

– Đối tượng tuyển sinh: Từ 15 tuổi trở lên

– Yêu cầu đầu vào: Người học học xong chương trình THCS trở lên

  1. 2. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:

2.1. Mô tả về khoá học: Chương trình đào tạo cấp dưỡng giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về xây dựng, lựa chọn và phối hợp thực phẩm theo thực đơn, khẩu phần khoa học, hợp lý. Làm việc thành thạo ở các khâu ở các khâu trong quy trình bếp 1 chiều theo đúng yêu cầu về vệ sinh an toàn và chế biến được các món ăn theo khẩu phần thực đơn của học sinh trường bán trú.

2.2. Mục tiêu đào tạo:

+ Cung cấp cho người học nắm bắt được các loại trang thiết bị sử dụng trong nhà bếp và phương pháp an toàn vệ sinh trong nhà bếp.

+ Nâng cao khả năng nhận biết và chủ động phòng tránh một số bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa cho trẻ mầm non.

+ Xác định nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em và từ đó xây dựng thực đơn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ mầm non.

+ Biết chế biến món ăn đảm bảo dinh dưỡng , xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ.

+ Người học đảm đương được các vị trí nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc liên quan đến nhà bếp.

+ Biết giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để tổ chức một số hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ.

+ Có đạo đức, trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Sau khi học xong người học có khả năng làm việc về cấp dưỡng tại các trường mầm non và tiểu học.

+ Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

  1. Kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

3.1. Kỹ năng nghề:

– Người học có khả năng vận dụng những thông tin về đặc điểm phát triển thể chất, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ về thể chất trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày ở trường.

– Người học có khả năng đánh giá mức độ phát triển thể chất của trẻ mầm non

– Vận dụng những phương pháp hợp lý kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phát triển thể chất cho trẻ.

3.2. Các kỹ năng cần thiết khác: Có kỹ năng giao tiếp, có tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của xã hội.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

– Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của cá nhân.

– Tuân thủ đúng các quy định về đạo đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực cấp dưỡng.

– Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và của nhóm.

  1. Vị trí việc làm:

– Sau khi học xong người học có khả năng làm việc về cấp dưỡng tại các trường mầm non và tiểu học.

– Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

  1. Thời gian của khóa học: 03 tháng.