Trường Cao đẳng Phương Đông liên kết đào tạo Đại học liên thông và văn bằng 2

UBND tỉnh vừa có Công văn 1837/UBND-KGVX, ngày 30/3/2022 đồng ý cho Trường Cao đẳng Phương Đông được liên kết mở lớp đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2022.

Trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam
Trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam

Theo đó, Trường Cao đẳng Phương Đông liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn đặt các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học các ngành: Ngành Giáo dục Tiểu học (liên thông đại học): 60 học viên; Ngành Giáo dục Tiểu học (đại học văn bằng 2): 90 học viên; Ngành Giáo dục Mầm non (liên thông đại học): 90 học viên; Ngành Giáo dục Mầm non (đại học văn bằng 2): 60 học viên.

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đặt các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học các ngành: Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Quản trị nhân lực (liên thông đại học): 50 học viên.

Liên kết với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đặt các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học các ngành: Ngành Lưu trữ học (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Thông tin thư viện (liên thông đại học): 40 học viên.

Liên kết với Trường Đại học Trà Vinh đặt các lớp đào tạo liên thông trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học các ngành: Ngành Quản trị kinh doanh (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Tài chính ngân hàng (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Kế toán (liên thông đại học): 50 học viên; Ngành Thú y (liên thông đại học) : 40 học viên; Ngành Công nghệ thông tin (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Công tác xã hội (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Luật (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Quản lý nhà nước (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông đại học) : 40 học viên; Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (liên thông đại học): 40 học viên; Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (liên thông đại học): 50 học viên.

Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Phương Đông (địa chỉ: số 03, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Phương Đông có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc mở lớp liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2022, thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh, chương trình đào tạo, đúng quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động liên kết đào tạo của Nhà trường trong thời gian qua; xây dựng đề án, phương án tổng thể liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm giai đoạn đến năm 2025 và trong từng năm, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo), trong đó lưu ý không chạy theo số lượng liên kết, chú trọng công tác quản lý, chất lượng giảng dạy, ngành nghề đào tạo; đảm bảo tính ổn định, lâu dài trong liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm.

File đính kèm: Công văn. 

 P.TH
Links gốc bài viết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam: https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin-tuc/chi-tiet?dDocName=PORTAL325261