Học Sinh Tốt Nghiệp THCS Đi Học Trung Cấp Được Miễn Giảm Học Phí Tới 100%

Việc miễn giảm học phí này tuân theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học sinh và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập do Chính phủ ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Xem toàn bộ nghị định 81 tại đây!

Nội dung của Nghị định 81/2021/NĐ-CP rất dài nên Trường Cao đẳng Phương Đông tóm tắt lại các nội dung liên quan tới hệ Trung cấp để các bạn học sinh lớp 9 và các bậc phụ huynh tiện nắm bắt.

TÓM TẮT: NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP VỀ HỌC PHÍ & CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM

Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 – áp dụng từ năm học 2021-2022 (Trích nội dung dành cho học sinh, sinh viên của các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tư thục)

 • Đối tượng được miễn học phí: quy định tại khoản 17 Điều 15 (trang 20)
 • Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp.

Hồ sơ thủ tục: quy định tại Điều 19

A/ Hồ sơ (khoản 1 điều 19 – trang 21)

 1. Đơn xin miễn giảm (theo mẫu quy định Phụ lục VII)
 2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS/ Giấy CNTN THCS
 3. Bản sao công chứng Căn cước công dân

B/ Trình tự thực hiện (khoản 2 điều 19 – trang 23)

* Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng (nhập học), HSSV phải nộp Hồ sơ (như mục A) cho Nhà trường.

Trách nhiệm xét và thẩm định hồ sơ: quy định tại khoản 3d điều 19 – trang 24.

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ của HSSV, Nhà trường có trách nhiệm:

 • Cấp Giấy xác nhận cho HSSV (theo mẫu Phụ lục VIII)
 • Lập danh sách HSSV được miễn giảm gửi về Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội nơi người học đăng ký thường trú.

Cơ chế miễn giảm: quy định tại điều 20

Nhà nước cấp trực tiếp tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng thuộc diện miễn, giảm của các cơ sở GDNN tư thục theo mức học phí quy định đối trong các cơ sở GDNN (Giáo dục nghề nghiệp) chưa tự đảm bảo chi ứng với từng nhóm ngành, chuyên ngành quy định tại điều 10. (trích khoản 3 điều 20 – trang 25).

 • Không miễn giảm cho HSSV đã hưởng chế độ này ở 1 cơ sở giáo dục khác ở cùng cấp học và trình độ đào tạo, hoặc cùng cơ sở giáo dục nhưng ngành khác/ khoa khác. (trích khoản 6 điều 20 – trang 26)
 • Không miễn giảm cho HSSV bị kỷ luật ngừng học, thôi học, lưu ban, học lại, học bổ sung. (trích khoản 8 điều 20 – trang 26)

Kinh phí miễn, giảm cho HSSV là 10 tháng/1 năm, chi trả vào 2 lần vào đầu kỳ của năm học. (trích khoản 9 điều 20 – trang 26)

Phương thức chi trả: quy định tại khoản 1c điều 22

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội chịu trách nhiệm chi trả kinh phí miễn, giảm học phí cho cha mẹ, hoặc HSSV học tại các cơ sở GDNN tư thục.

Hướng dẫn thủ tục cấp bù tiền học phí của nhà nước dành cho sinh viên trung cấp 9+

Để được cấp bù học phí, sinh viên thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Hoàn thành đủ học phí từng học kỳ và nhận biên lai tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Bước 2: Nộp biên lai và điền phiếu thông tin (Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, mã lớp, tên PH, địa chỉ thường trú) tại Phòng Đào tạo & Quản lý HSSV.

Bước 3: Phòng Đào tạo & Quản lý HSSV nhận và xử lý đơn của sinh viên trong 3-4 ngày làm việc.

Bước 4: Sinh viên nhận lại đơn đã có chữ ký và dấu mộc tại Phòng Đào tạo & Quản lý HSSV.

Bước 5: Sinh viên nộp các giấy tờ sau tại Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội tại nơi thường trú:

 • Đơn xác nhận từ Phòng Đào Tạo
 • CCCD/Giấy khai sinh (photo công chứng)
 • Sổ hộ khẩu (photo công chứng)
 • Bằng tốt nghiệp THCS (photo công chứng)

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội sẽ chịu trách nhiệm chi trả mức học phí hỗ trợ cho sinh viên.

Như vậy, sau khi đã hiểu rõ thủ tục cấp bù tiền học phí cho sinh viên hệ Trung cấp 9+ tại Cao Đẳng Phương Đông, sinh viên cần hoàn thành học phí và chuẩn bị đủ các hồ sơ để nhanh chóng thực hiện quy trình nhận trợ cấp học phí.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

📘 Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
☎ Điện thoại: 0968.433.633 – 0913.247.365
🔰 Website: https://cpd.edu.vn
🔰 Facebook: https://fb.com/cpd.edu.vn
🔰 Email: tuyensinh@cpd.edu.vn

Miễn giảm học phí cho học sinh THCS học nghề