Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông, Văn bằng 2 cao đẳng

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 02/TB-CĐPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2024

 

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng liên thông, văn bằng 2, năm 2024 như sau:

  1. Ngành/nghề tuyển sinh:
TT Ngành/nghề tuyển sinh   TT Ngành/nghề tuyển sinh
1 Dược   5 Quản trị kinh doanh
2 Điều dưỡng   6 Tài chính – Ngân hàng
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   7 Kế toán
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng      
  1. Đối tượng tuyển sinh:

– Trình độ Cao đẳng liên thông: Đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành.

– Trình độ Cao đẳng văn bằng 2: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

  1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thường xuyên trong năm, học trong hoặc ngoài giờ hành chính.
  2. Thời gian đào tạo:
Hệ đào tạo Thời gian đào tạo
Cao đẳng liên thông 4 học kỳ, 18 tháng
Cao đẳng văn bằng 2, khác khối ngành 4 học kỳ, 18 tháng
Cao đẳng văn bằng 2, cùng khối ngành 3 học kỳ, 15-18 tháng
  1. Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký tuyển sinh; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (Theo mẫu của Nhà trường);

– Bằng THPT; Bằng và bảng điểm Trung cấp (nếu học Cao đẳng liên thông); Bằng và bảng điểm Cao đẳng hoặc Đại học (nếu học Cao đẳng văn bằng 2); Các chứng chỉ liên quan, (Bản sao chứng thực);

– Căn cước công dân (Bản sao chứng thực);

– Giấy khám sức khỏe;

– 03 ảnh 3×4 ghi thông tin họ và tên, ngày sinh, số điện thoại liên lạc.

  1. Thông tin liên hệ:

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 3525.379

Website: www.cpd.edu.vn – Hotline: 0913.247.365 – 0968.433.633

 

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

ThS. Huỳnh Ngọc Hợi