Thông báo tuyển sinh Trung cấp văn bằng 2

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số: 03/TB-CĐPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 NĂM 2024

 

Trường Cao đẳng Phương Đông thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp văn bằng 2, năm 2024 như sau:

  1. Ngành tuyển sinh và đào tạo:
TT Ngành tuyển sinh và đào tạo   TT Ngành tuyển sinh và đào tạo
1 Dịch vụ pháp lý 7 Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2 Văn thư hành chính 8 Xây dựng cầu đường
3 Nghiệp vụ lễ tân 9 CNKT điện tử – truyền thông
4 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 10 Điện công nghiệp và dân dụng
5 Tin học ứng dụng 11 Chế biến và bảo quản thủy sản
6 Cấp, thoát nước
  1. Đối tượng, hình thức tuyển sinh và đào tạo:

– Trình độ Trung cấp văn bằng 2: Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, hoặc Đại học.

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ, học trong hoặc ngoài giờ hành chính.

  1. Thời gian đào tạo:

– 02 học kỳ, 12-15 tháng.

– Khai giảng hằng tháng nếu số lượng đảm bảo.

  1. Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký tuyển sinh, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (Theo mẫu của Nhà trường);

– Bằng THPT (Bản sao chứng thực);

– Bản sao bằng, bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học; các chứng chỉ liên quan (Bản sao chứng thực);

– Căn cước công dân (Bản sao chứng thực);

– Giấy khám sức khỏe;

– 03 Ảnh 3×4 ghi thông tin họ và tên, ngày sinh, số điện thoại liên lạc.

  1. Thông tin liên hệ:

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Phương Đông

Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 3525.379

Website: www.cpd.edu.vn – Hotline: 0913.247.365 – 0968.433.633

 

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

ThS. Huỳnh Ngọc Hợi