Cấp thoát nước

Cung cấp nước sạch phục vụ cho người dân đang được coi là một vấn đề cấp thiết. Cùng với đó, nhu cầu nhân lực cho ngành cấp thoát nước sẽ ngày càng được tăng cao.

Hiện nay, thực trạng ngập lụt trong đô thị, vấn đề xử lý nước thải, cấp thoát nước, cung cấp nước sạch phục vụ cho người dân đang được coi là một vấn đề cấp thiết. Cùng với đó, nhu cầu nhân lực cho ngành cấp thoát nước sẽ ngày càng được tăng cao.

Cấp thoát nước

Ngành cấp thoát nước là ngành học đào tạo kiến thức chuyên sâu và năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, công nghệ môi trường và xử lí nước thải, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước.

Ngành học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan để thiết kế, quy hoạch, thi công, vận hành các công trình hạ tầng nói chung và cấp thoát nước nói riêng. Kỹ sư ngành cấp thoát nước sẽ có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình thu nước, phân phối nước ( cấp nước nóng, nước lạnh, nước cứu hỏa…), thoát nước thải đô thị, nước mưa, các công trình xử lý nước thải và tái sử dụng nước; cung cấp nước sạch đến các hộ dân cư và các cơ sở sử dụng nước sạch, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa –  hiện đại hóa.

Ngoài ra các kỹ sư cấp thoát nước còn có khả năng tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm định hồ sơ; tiến hành thị công, giám sát xây dựng các công trình và thiết bị cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, tái sử dụng nước. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước; lập và thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và và sức khỏe cộng đồng.

Nghề cấp thoát nước

Tên ngành, nghề: Cấp thoát nước

Mã ngành, nghề: 5520312

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 18 tháng 

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người lao động có trình độ kỹ thuật viên chuyên ngành cấp thoát nước sau khi tốt nghiệp:

– Có khả năng giúp việc cho kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước trong công tác thiết kế các công trình của hệ thống cấp thoát nước.

– Có khả năng giám sát và chỉ đạo thi công các hạng mục của hệ thống cấp thoát nước.

– Quản lý và vận hành các công trình trong hệ thống cấp thoát nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

1.2.1.  Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

– Kiến thức:

+ Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

+ Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;

+ Mô tả được quá trình biến dạng của ống khi có ngoại lực tác dụng;

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;

+ Khai triển được các chi tiết, phụ kiện đảm bảo cho gia công, lắp đặt;

+ Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

– Kỹ năng:

+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Lựa chọn được cỏc loại vật tư­, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt;

+ Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

+ Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về đư­ờng lối xây dựng và phát triển đất nư­ớc, hiến

pháp và pháp luật của nhà nước. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, luôn cố gắng v­ươn lên và tự hoàn thiện;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Ngành cấp thoát nước

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

          Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động, cụ thể các vị trí làm việc như:

  • Trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lí nước thải và tái sử dụng nước; cung cấp nước sạch cho các gia đình, doanh nghiệp, nhà máy,…; sửa chữa, bảo dưỡng, xử lí các sự cố liên quan đến hệ thống đường dẫn nước và xử lí nước thải.
  • Tham gia tư vấn , thiết kế, quản lý cũng như giám sát xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường ở đô thị, doanh nghiệp, khu công nghiệp,…
  • Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học,…